EspañolCatalaFrenchEnglish

Personal

 

El principal activo de la empresa es nuestro capital humano.  Nuestro equipo técnico está integrado por ingenieros agrónomos y forestales, con más de 10 años de experiencia en las áreas medioambiental, ciclo del agua, agrícola y forestal. Por consiguiente, dada la experiencia de su personal, Gaena Environment aporta la solución técnica más adecuada para las necesidades de nuestros clientes.

 

Formación y universidad

 

La formación continua es un hecho en nuestra empresa. Todos los técnicos participan en jornadas técnicas y asisten a cursos con regularidad. Algunos de nuestros técnicos forman parte del equipo docente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria de la Universidad de Lleida, en las áreas de gestión de suelos y aguas, y paisajismo

Certificació ISO 9001 ISO 14001:

Certificaciones

Home Empresa

Gaena Environment S.L. és una empresa d'Enginyeria agrària i mediambiental, que va començar la seva activitat l'any 1999 amb la voluntat d'oferir un servei integral i de qualitat en els  àmbits forestal, agrícola i mediambiental. El Nostre repte consisteix en aportar les solucions necessàries que permetin el desenvolupament sostenible, la protecció mediambiental, així com l'optimització de recursos i l'eficiència en el sector agrari.

L' empresa va ser premiada per l'Ajuntament de Lleida l'any 2006 en reconeixement  a la Millor inciativa empresarial creada per dones. Des de llavors, l'empresa ha anat  incorporant tècnics, agrònoms i forestals, i desenvolupant noves iniciatives per a oferir solucions als diferents requeriments del nostres clients.

Gaena Environment S.L. aporta solucions tècniques integrades a les necessitats del nostres clients, solucions relacionades amb el Mediambient, la gestió de l' agua i conques hidrogràfiques, el sector agrícola i la planificació territorial (aplicada tant a zones urbanes com rurals). Actualment, l' empresa compta amb un departament relacionat directament amb l' execució d' Obra Civil, oferint serveis de Coordinació de Seguretat i Salut. L'empresa va començar en els darrers 2 anys una activitat investigadora que actualment es desenvolupa en un Departament de I+D, relacionat amb  el desenvolupament  de tècniques d'optimització de recursos agrícoles i control i gestió de l' agua.